Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

808. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za župana 2012 v Občini Železniki, stran 1752.

P O R O Č I LO
o izidu nadomestnih volitev za župana 2012 v Občini Železniki
Od 5517 volilnih upravičencev se je volitev udeležilo 2943 volivcev, kar predstavlja 53,34 % udeležbo.
I. IZID GLASOVANJA
Oddanih je bilo 2943 glasovnic, od tega je bilo neveljavnih 19 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. TOMAŽ DEMŠAR        468 glasov       16,01 %
2. ANTON LUZNAR        1655 glasov       56,60 %
3. IGOR NASTRAN        801 glas        27,39 %
OVK je skladno z določbo 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) ugotovila, da je za župana izvoljen naslednji kandidat:
ANTON LUZNAR, roj. 5. 4. 1961, Selca 166, Selca.
Št. 041-2/2011-108
Železniki, dne 13. marca 2012
Občinska volilna komisija
Občine Železniki
Češnjica 48, 4228 Železniki
Predsednik OVK
Občine Železniki
Anže Kavčič l.r.