Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

800. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za območje industrijskega kompleksa ETI Elektroelement Izlake, stran 1735.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 198/09 – UPB) in 87. ter 100. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 9. redni seji dne 5. 3. 2012 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o zazidalnem načrtu za območje industrijskega kompleksa ETI Elektroelement Izlake (Uradni vestnik Zasavja, št. 10/99 in Uradni list RS, št. 53/09)
1. člen
Sprejme se obvezna razlaga tretjega odstavka 5. člena osnovnega Odloka o zazidalnem načrtu za območje industrijskega kompleksa ETI Elektroelement Izlake (Uradni vestnik Zasavja, št. 10/99 in Uradni list RS, št. 53/09) – v nadaljevanju ZN, ki se glasi:
Na lokaciji objekta št. 4 je v zazidalnem načrtu predvidena izgradnja novega visoko regalnega skladišča v izmeri 35 m x 30 m, višine 20 m za potrebe PTK in ostali proizvodni v bližini. Dimenzije objektov in naprav so okvirne. Pri njihovi izgradnji oziroma postavitvi so dovoljene tolerance. Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem prostorskim aktom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih, prometnih, infrastrukturnih in drugih razmer ali zaradi programskih sprememb, tehnoloških in tehničnih zahtev najdejo tehnične rešitve, ki so primernejše iz okoljevarstvenega, prometno-tehničnega, ekonomskega in oblikovalskega vidika.
Centralno zbirališče odpadkov, ki ga predstavlja kompleks treh nadstrešnic z manipulacijskim prostorom, skupnega gabarita 25 x 25 m in parkirišče dimenzij 15 x 25 m, je zato smatrati za dopustno odstopanje od tehnoloških in tehničnih rešitev določenih v ZN.
2. člen
Obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-1/98
Zagorje ob Savi, dne 5. marca 2012
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti