Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

776. Odlok o dopolnitvi odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško, stran 1706.

Na podlagi 16. člena zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 149. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 108/09), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 17. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško na 14. seji dne 1. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško
1. člen
V odloku o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško (Uradni list RS, št. 72/11) se v 9. členu doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»(2) Pogoji uporabe se za nekategorizirane ceste uporabljajo na enak način kot za kategorizirane občinske ceste.«.
2. člen
V 43. členu odloka se dopolni 6. odstavek tako, da se za besedama »roba cestišča« doda besedilo »… kategorizirane ali nekategorizirane ceste …«.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2011-O603
Krško, dne 1. marca 2012
Podžupanja
v začasnem opravljanju funkcije županje
Ana Somrak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti