Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

774. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II, stran 1705.

Na podlagi 61. člena, v povezavi s 96. členom zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško na 14. seji dne 1. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II (Uradni list SRS, št. 9/87 in Uradni list RS, št. 60/95, 69/95, 84/98, 62/05, 19/08, 8/09 in 74/10).
2. člen
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II (Uradni list RS, št. 19/08) se:
– v prvem stavku drugega odstavka 2. člena dopolni besedilo tako, da se celotni stavek na novo glasi:
»Na ureditvenem območju je načrtovana gradnja dveh večstanovanjskih objektov izključno za oskrbovana stanovanja, dozidava obstoječe krajne vrtne hiše ob Leskovški cesti ter gospodarska javna infrastruktura.«
– v prvem stavku 3. člena črta besedilo »z maksimalno 21 stanovanji v posamezni stavbi« ter nadomesti z besedilom »izključno za oskrbovana stanovanja« tako, da se celotni stavek na novo glasi:
»Na območju dveh nizov nerealiziranih vrstnih hiš se s spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta določi gradnja dveh večstanovanjskih objektov izključno za oskrbovana stanovanja.«.
3. člen
V besedilu, ki je sestavni del sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (4. člen odloka), se v poglavju 4. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR, v podpoglavju 4.2 Vrste objektov, vrste dopustnih gradenj, razmestitev predvidenih dejavnosti, v prvi alineji spremeni tekst in črta besedilo »z maksimalno 21 stanovanji v posamezni stavbi« tako, da se prva alineja na novo glasi:
»– dve večstanovanjski stavbi izključno za oskrbovana stanovanja (O1,O2)«.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-17/2010-O502
Krško, dne 1. marca 2012
Podžupanja
v začasnem opravljanju funkcije županje
Ana Somrak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti