Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

770. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica, stran 1701.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) in 73. in 79. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 92/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 14. seji dne 29. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica
1. člen
V 2. členu Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 8/96, 4/01 in Uradni list RS, št. 26/11) se med priznanja in nagrade občine doda v predzadnjo vrstico novo priznanje »plaketa Miha Kastelica«.
2. člen
V 3. členu se v prvi povedi črta beseda »in« med besedilom »nagrade Josipa Jurčiča in plakete Antona Tomšiča«, ki se jo nadomesti z vejico, nato pa za besedilom »plakete Antona Tomšiča« doda besedilo »in plakete Miha Kastelica«.
3. člen
V 7. členu se v prvi vrstici črta beseda »da«, ki pomensko ne sodi v prvo poved.
V 10. členu se zadnja poved spremeni tako, da se glasi: Vsako leto se lahko podelita največ dve nagradi.
5. člen
V 11. členu se v prvi vrstici črta beseda »lesenem«, zadnja poved pa se spremeni tako, da se glasi: Nagrada Josipa Jurčiča se podeli ob prazniku občine – 29. maju.
4. člen
V 12. členu se spremeni zadnja poved tako, da se glasi: Vsako leto se lahko podelita največ dve plaketi.
5. člen
V 13. členu se spremeni zadnja poved tako, da se glasi: Plaketa Antona Tomšiča se podeli ob prazniku občine – 29. maju.
6. člen
Doda se nadnaslov in dva nova člena, 14. in 15. člen, kot sledi:
»Plaketa Miha Kastelica
14. člen
Plaketa Miha Kastelica se lahko podeli občanom, zavodom, skupnostim, društvom in drugim organizacijam s sedežem v Občini Ivančna Gorica za delovna prizadevanja in uspehe, ki so pomembno prispevali k ohranjanju naše kulturne in etnološke dediščine, ki s svojim delovanjem in požrtvovalnostjo opravljajo tudi vzgojno in izobraževalno poslanstvo pri ohranjanju materialnih in duhovnih dobrin naših prednikov.
Vsako leto se podelita največ dve plaketi Miha Kastelica.
15. člen
Plaketa Miha Kastelica obsega listino s podtiskom podobe Miha Kastelica, ki vsebuje besedilo odloka o podelitvi in denarno nagrado, določeno v bruto znesku v višini 1 povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu.
Plaketa Miha Kastelica se podeli ob prazniku občine – 29. maju.«
7. člen
Prejšnji, 14. člen, in vsi nadaljnji členi do konca se preštevilčijo v 16. do 25. člen.
8. člen
V novi, 16. člen se doda nov odstavek:
»Župan lahko posameznikom podeli priznanja župana tudi z nazivom ambasador občine.«
9. člen
V novi, 17. člen se doda nov odstavek:
»Priznanje ambasador občine ima obliko steklene plakete in listine z besedilom sklepa o podelitvi.«
10. člen
V 19. člen se za besedilo »plakete Antona Tomšiča« doda besedilo »in plakete Miha Kastelica«.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 90100-0001/1996
Ivančna Gorica, dne 29. februarja 2012
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti