Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2012 z dne 5. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2012 z dne 5. 3. 2012

Kazalo

669. Aneks št. 10 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, stran 1391.

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) kot stranka na strani delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica založništva, knjigotrštva, grafične dejavnosti in radiodifuznih medijev, ter
– Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za les in papir
in
kot stranka na strani delojemalcev:
– Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam
– Sindikat časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti Slovenije
sklepata
A N E K S š t. 10
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 117/04, 79/05, 95/06, 10/07, 93/07, 35/08, 97/08, 8/10, 55/11)
1. člen
V točki 1. Tarifne priloge Kolektivne pogodbe časopis­no-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se doda nov petnajsti odstavek, ki se glasi:
»(15) Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih, določene v štirinajstem odstavku te točke, veljajo do konca leta 2013.«
2. člen
V 2. točki Tarifne priloge Kolektivne pogodbe časopis­no-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se doda nov osmi odstavek, ki glasi:
»(8) Osnovne plače delavcev iz osmega odstavka te točke, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač v posameznem tarifnem razredu, določenih v petnajstem odstavku 1. točke, se z dnem uporabe tega aneksa ne spremenijo in ostanejo na ravni decembra 2011.«
3. člen
Ne glede na ostala določila te kolektivne pogodbe se vsa povračila stroškov v zvezi z delom, vsi drugi osebni prejemki ter plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo, ki jih ureja Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08), izplačujejo v zgornji višini zneskov in pod pogoji, ki jih določa ta Uredba.
4. člen
Druge določbe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti ostanejo nespremenjene.
5. člen
Aneks je sklenjen s podpisom obeh pogodbenih strank, veljati in uporabljati pa se začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 17. februarja 2012
Gospodarska zbornica Slovenije
Zbornica založništva, knjigotrštva, grafične dejavnosti in radiodifuznih medijev
Predsednik UO
Jurij Giacomelli l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
Predsednik
Milan Lukič l.r.
 
Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam
Predsednik
dr. Janez Posedi l.r.
 
Sindikat časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti Slovenije
Predsednik
Emil Serafin l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 21. 2. 2012 izdalo potrdilo št. 02047-1/2004/21 o tem, da je Aneks št. 10 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 12/8.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti