Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012

Kazalo

533. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 1128.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US, 126/07, 57/09 – skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 9. seji dne 15. 2. 2012 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobita nepremičnini, parc., št. 810/5, pot, v izmeri 676 m2 in parc., št. 738/5, pot, v izmeri 331 m2, vsek.o. 1411 – Ostrožnik.
II.
Ta sklep začne veljati z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0006/2008
Mokronog, dne 15. februarja 2012
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.