Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012

Kazalo

529. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč družbena lastnina, stran 1123.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09 in 61/10 – ZRud) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 13. seji dne 9. 2. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč družbena lastnina
1. člen
S tem sklepom se določi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Majšperk na spodaj navedenih zemljiščih:
+-------------+-------------+---------+------------+------------+
|Parc. št.  |Vrsta rabe  |Cestni  |Površina  |K.o.    |
|       |       |odsek  |(m2)    |      |
+-------------+-------------+---------+------------+------------+
|1574/0    |pot     |LC 240101|1921    |503    –|
|       |       |     |      |Kupčinji Vrh|
+-------------+-------------+---------+------------+------------+
|1577/2    |pot     |LC 240101|8827    |503    –|
|       |       |     |      |Kupčinji Vrh|
+-------------+-------------+---------+------------+------------+
|1577/3    |pot     |LC 240101|2260    |503    –|
|       |       |     |      |Kupčinji Vrh|
+-------------+-------------+---------+------------+------------+
|1578/2    |pot     |LC 240101|2210    |503    –|
|       |       |     |      |Kupčinji Vrh|
+-------------+-------------+---------+------------+------------+
|1580/0    |pot     |JP 741171|1910    |503    –|
|       |       |     |      |Kupčinji Vrh|
+-------------+-------------+---------+------------+------------+
|1581/1    |pot     |JP 741151|2216    |503    –|
|       |       |     |      |Kupčinji Vrh|
+-------------+-------------+---------+------------+------------+
|1581/2    |pot     |LC 240101|748     |503    –|
|       |       |     |      |Kupčinji Vrh|
+-------------+-------------+---------+------------+------------+
|1608/1    |pot     |JP 741151|2284    |503    –|
|       |       |     |      |Kupčinji Vrh|
+-------------+-------------+---------+------------+------------+
|1608/2    |pot     |LC 240101|1529    |503    –|
|       |       |     |      |Kupčinji Vrh|
+-------------+-------------+---------+------------+------------+
|1638/3    |pot     |LC 240071|586     |503    –|
|       |       |     |      |Kupčinji Vrh|
+-------------+-------------+---------+------------+------------+
|1638/4    |pot     |LC 240071|3338    |503    –|
|       |       |     |      |Kupčinji Vrh|
+-------------+-------------+---------+------------+------------+
|1640/3    |pot     |JP 741111|4353    |503    –|
|       |       |     |      |Kupčinji Vrh|
+-------------+-------------+---------+------------+------------+
|1641/0    |pot     |JP 741111|2212    |503    –|
|       |       |     |      |Kupčinji Vrh|
+-------------+-------------+---------+------------+------------+
|1642/2    |pot     |JP 741711|827     |503    –|
|       |       |     |      |Kupčinji Vrh|
+-------------+-------------+---------+------------+------------+
|1644/3    |pot     |LC 240071|683     |503    –|
|       |       |     |      |Kupčinji Vrh|
+-------------+-------------+---------+------------+------------+
|1647/0    |pot     |LC 240101|791     |503    –|
|       |       |     |      |Kupčinji Vrh|
+-------------+-------------+---------+------------+------------+
|177/0    |pašnik    |JP 741171|3723    |503    –|
|       |       |     |      |Kupčinji Vrh|
+-------------+-------------+---------+------------+------------+
|269/0    |pašnik    |LC 240101|1734    |503    –|
|       |       |     |      |Kupčinji Vrh|
+-------------+-------------+---------+------------+------------+
|271/2    |pot     |LC 240101|50     |503 –    |
|       |       |     |      |Kupčinji Vrh|
+-------------+-------------+---------+------------+------------+
2. člen
Nepremičnine, ki so navedene v 1. členu tega sklepa prenehajo imeti značaj »Družbena lastnina – ceste v splošni uporabi« ter se vknjiži lastninska pravica na ime pravne osebe: Občina Majšperk, Majšperk 32 a, 2322 Majšperk, matična številka: 5883644, do celote.
3. člen
Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Majšperk ter vknjižba zaznambe, da ima nepremičnina status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javna pot.
4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-3/2011-7
Majšperk, dne 9. februarja 2012
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost