Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012

Kazalo

503. Spremembe in dopolnitve Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2011, stran 1056.

Na podlagi 13. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ UPB-1, Uradni list RS, št. 69/04, 117/06 – ZDavP2, 26/08, 07/09 – OdlUS) in 17. ter 80. člena Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 53/08 ter spremembe z dne 22. 6. 2010) je Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 28. 3. 2011 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S K L E P A
o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2011
1. člen
V Sklepu o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2011 (v nadaljevanju: Sklep), ki ga je svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije sprejel na seji dne 20. 12. 2010, se v tretjem odstavku 5. člena številka »1,30« nadomesti s številko »1,53.«
2. člen
V tretjem odstavku 6. člena Sklepa se številka »0,17« nadomesti s številko »0,20.«
3. člen
Prvi odstavek 16. člena Sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»Ta Sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Svet zbornice. Določbe tretjega odstavka 3. člena, tretjega odstavka 5. člena in tretjega odstavka 6. člena tega Sklepa, ki določajo stopnje za odmero zborničnega prispevka, veljajo, ko da k njim soglasje Vlada Republike Slovenije.«
4. člen
Te Spremembe Sklepa pričnejo veljati z dnem, ko jih sprejme Svet zbornice. Objavijo se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-13/2011-1
Ljubljana, dne 28. marca 2011
Ciril Smrkolj l.r.
Predsednik
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k tretjemu odstavku 3. člena Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2011, zadnjič spremenjenega s Spremembami in dopolnitvami Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2011 dne 9. 2. 2012 s sklepom št. 42500-1/2012/2.