Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012

Kazalo

501. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Visoke šole za varstvo okolja, stran 1051.

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip (63/07 popr.), 15/08 – Odl. US, 64/08 in 86/09) je Senat Visoke šole za varstvo okolja na 15. seji dne 26. 1. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplom Visoke šole za varstvo okolja
1. člen
Ta pravilnik določa obliko in vsebino diplom, ki jih izdaja Visoka šola za varstvo okolja (v nadaljevanju VŠVO) in so javna listina. Diplomo dobi študent/-ka, ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev javno veljavne izobrazbe.
2. člen
VŠVO izdaja naslednjo vrsto diplom o pridobljeni javno veljavni izobrazbi:
– diplomo o pridobljeni visokošolski strokovni izobrazbi I. stopnje.
3. člen
Diploma je oblikovana v skladu s celostno grafično podobo VŠVO. Izdaja se na obrazcu, izdelanem iz posebnega papirja, dimenzije 420 mm x 297 mm (A3), enkrat zgiban (štiri strani), v modro-srebrno-beli barvi. Na prvi strani je v zgornjem levem kotu odtisnjen logotip VŠVO v modri barvi in srebrni folio tisk, na drugi strani je odtisnjen logotip VŠVO v modri barvi in srebrni folio tisk in na tretji strani je napis diploma v srebrnem folio tisku ter žig VŠVO v slepem tisku.
V osrednjem delu diplome so navedeni ime in priimek, datum, kraj in država rojstva diplomanta/ke, zaključen visokošolski študijski program in podeljeni strokovni naziv. Diploma ima datum in kraj diplomiranja, zaporedno številko, ime in priimek ter lastnoročni podpis direktorja/ice in dekana/ice VŠVO.
Vsi podatki na diplomi so zapisani v modro-črni barvi.
Vzorec diplome o pridobljeni dodiplomski izobrazbi je objavljen v prilogi tega pravilnika in je njegov sestavni del.
4. člen
Sestavni del diplome je tudi »Priloga k diplomi«, ki vsebuje vse zakonsko zahtevane informacije. Priloga vsebuje datum izdaje, pečat VŠVO, ime in priimek ter lastnoročni podpis direktorja/ice in dekana/ice VŠVO.
5. člen
VŠVO izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence, ki jo vodi VŠVO razvidno, da mu je bil po zaključenih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se uporablja za izdajo diplom VŠVO, s tem, da je v zgornjem desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
Na dvojniku diplome se z izjemo zaporedne številke diplome navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem, da se namesto lastnoročnega podpisa pri imenih in priimkih podpisnikov zapiše »l.r.«.
Na hrbtni strani dvojnika diplome direktor/ica in dekan/ica VŠVO podpišeta klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat VŠVO.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-1/2012
Velenje, dne 26. januarja 2012
doc. dr. Natalija Špeh l.r.
dekanica VŠVO

AAA Zlata odličnost