Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012

Kazalo

446. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenske Konjice, stran 957.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 16. ter 44. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) in v skladu z določili Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 13. redni seji dne 26. 1. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenske Konjice
1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 73/08 in 1/10 – popravek) se v prvem odstavku 8. člena črta besedilo »5. Medobčinski urad«. V 8. členu se črta drugi odstavek.
2. člen
V 12. členu odloka se v prvem odstavku črtajo osemnajsta, devetnajsta, dvajseta in enaindvajseta alineja, ostale alineje se ustrezno preštevilčijo.
3. člen
(1) V 13. členu se za dvaindvajseto alinejo, ki se glasi« sodelovanje s komisijami, ki jih občinski svet ustanovi za posamezna delovna področja«, dodajo triindvajseta, štiriindvajseta, petindvajseta in šestindvajseta alineja, ki se glasijo:
»– upravljanje s poslovnimi stavbami in prostori, ki jih občina oddaja v najem,
– upravljanje s poslovnimi stavbami in prostori v uporabi občinske uprave,
– načrtovanje stanovanjske politike občine,
– zadeve v zvezi s socialnimi in neprofitnimi stanovanji.«
(2) Dosedanja triindvajseta alineja se ustrezno preštevilči.
4. člen
14. člen se črta.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0001/2012
Slovenske Konjice, dne 26. januarja 2012
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti