Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012

Kazalo

444. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta, stran 952.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZP Načrt, Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C) in 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovno-stanovanjske zazidave »PTZ z.o.o. v Slovenski Bistrici« (izdelal A.B. INVEST d.o.o., Maribor, št. naloge 10/11, v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
Dokument iz 1. člena bo od 20. 2. 2012 do vključno 20. 3. 2012, javno razgrnjen v prostorih oddelka za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 10, Slovenska Bistrica. Na vpogled bo v času uradnih ur občinske uprave in krajevne skupnosti.
3. člen
Območje obdelave OPPN zajema parc. št. 2284/6 v k.o. Slovenska Bistrica. Predmet javne razgrnitve so tudi zemljišča izven območja obdelave OPPN, po katerih poteka predvidena GJI.
4. člen
Javna obravnava dokumenta bo 20. 3. 2012, ob 10. uri, v prostorih sejne sobe Občine Slovenska Bistrica.
5. člen
V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost pripombe in predloge k razgrnjenemu dokumentu posreduje pisno na naslov Občine Slovenska Bistrica, na elektronski naslov: obcina@slov-bistrica.si ali janja.mlaker@slov-bistrica.si, jih vpiše v knjigo pripomb na kraju razgrnitve ali jih poda ustno na zapisnik v okviru javne obravnave. Rok za oddajo pripomb poteče z zadnjim dnem razgrnitve ob 15. uri ne glede na način dostave.
6. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani občine.
Št. 3505-25/2010-17-1032
Slovenska Bistrica, dne 2. februarja 2012
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti