Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012

Kazalo

442. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 951.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl.US: U-I-165/09-34) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06, 112/06, 57/10 – UPB1) je Občinski svet Občine Semič na 11. redni seji dne 26. 1. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Nepremičnina
+-----------+---------------+----------+---------+--------------+
|parcela  |ID znak    |vrsta rabe|površina |k.o.     |
|      |nepremičnine  |     |(m2)   |       |
+-----------+---------------+----------+---------+--------------+
|3029/2   |1526-3029/2-0 |dvorišče |161   |Vinji vrh   |
|      |        |     |     |(1526)    |
+-----------+---------------+----------+---------+--------------+
zavedena v zemljiški knjigi kot javno dobro, preneha biti javno dobro v splošni rabi.
2.
Dovoljuje se, da se pri nepremičnini
+-----------+---------------+----------+----------+-------------+
|parcela  |ID znak    |vrsta rabe|površina |k.o.     |
|      |nepremičnine  |     |(m2)   |       |
+-----------+---------------+----------+----------+-------------+
|3029/2   |1526-3029/2-0 |dvorišče |161    |Vinji vrh  |
|      |        |     |     |(1526)    |
+-----------+---------------+----------+----------+-------------+
vknjiži lastninska pravica na: Občino Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, matična številka: 5880262.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-03/2009-12
Semič, dne 27. januarja 2012
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti