Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012

Kazalo

432. Odlok o spremembi Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v Občini Bovec, stran 889.

Na podlagi določb 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11; ZGJS), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZS), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, ZLS-UPB2), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11; ZP-1-UPB8), 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 111/08, 53/11) je Občinski svet Občine Bovec na 12. redni seji dne 7. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v Občini Bovec
1. člen
Prvi odstavek 24. člena Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 97/11) se spremeni tako, da se glasi:
»Merila za izbor koncesionarja so:
– cena toplotne energije za uporabnike – maksimalno 60 točk;
– dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja primerljive gospodarske javne službe – maksimalno 10 točk,
– začetek izvajanja nalog gospodarske javne službe – maksimalno 10 točk,
– ogljični odtis pri obratovanju kotlovnice – maksimalno 10 točk,
– soproizvodnja toplotne in električne energije, ter uporaba komunalnih odpadkov kot gorivo – maksimalno 10 točk.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-06/2011
Bovec, dne 7. februarja 2012
Podžupan
Občine Bovec
v funkciji župana
Valter Mlekuž l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti