Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011

Kazalo

Dn 3128/2010 Os-1042/11 , Stran 100
Dn 3128/2010 Os-1042/11
Okrajno sodišče v Trbovljah je po zemljiškoknjižni sodnici Ireni Hribar Povše, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Šušterič Igorja, Cesta osvobodilne fronte 39, Trbovlje, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino: ident. št. 523.E – del stavbe, št. 26-VI/23, v VI. nad., Cesta zmage 26, Zagorje ob Savi, vpisano v podvl. št. 1353/167, k.o. Zagorje - mesto, dne 7. 12. 2010, št. Dn 3128/2010, začelo postopek vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja št. 34/95 z dne 23. 6. 1995 in dodatka k tej pogodbi z dne 4. 9. 2000, sklenjena med Ljubljansko banko, Banko Zasavje d.d Trbovlje, Trg revolucije 25c, Trbovlje, kot prodajalcem, in Ponjevič Ilijo ter Ponjevič Joži, oba Cesta zmage 26, Zagorje ob Savi, kot kupcema. Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja izgubil. Na navedeni nepremičnini: ident. št. 523.E – del stavbe št. 26-VI/23, v VI. nad., Cesta zmage 26, Zagorje ob Savi, vpisano v podvl. št. 1353/167, k.o. Zagorje-mesto – je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist: Šušterič Igorja, Cesta osvobodilne fronte 39, Trbovlje, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja št. 34/95 z dne 23. 6. 1995 in dodatka k tej pogodbi z dne 4. 9. 2000 ter kupoprodajne pogodbe, za stanovanje z dne 28. 3. 2003 in vknjižbenega dovolila z dne 28. 10. 2010. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena Zakona o zemljiški knjigi-1A v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah dne 10. 1. 2011

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti