Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011

Kazalo

Dn 12613/2010 Os-1041/11 , Stran 99
Dn 12613/2010 Os-1041/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lilijane Mutvar, stanujoče Makedonska ulica 31, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, parc. št. 1080/10, pripisani vl. št. 2077, k.o. Pobrežje, v korist Vinka Mutvarja, Zrkovska cesta 12, Maribor, pod opr. št. Dn 12613/201021, dne 21. 12. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin: – odločbe Občinske skupščine Občine Maribor - Tezno, št. 467-3/63-3/2, z dne 12. 6. 1963, s katero je Občinska skupščina Občine Maribor - Tezno dodelilo Podjetju za inženirske tehnične gradnje »Tehnogradnje«, Strma ulica 10 a, Maribor, zaradi izgradnje 3 stavbnih polstolpičev, in 12 garaž, nepremičnine, pripisane vl. št. k.o. Pobrežje – parc. št. 60, 747, 748, 746/1 in nepremičnine pripisane vl. št. 1410, k.o. Pobrežje – parc. št. 752/1, 62 in 752/2; – kupoprodajne pogodbe z dne 18. 11. 1966, sklenjene med prodajalcem Podjetje »Tehnogradnje« Lavričeva ulica 3, ki ga je zastopal direktor Jože Mušič, in kupcem Francem Horvatom, stanujočim Zrkovska cesta 10, Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnino, garažo, št. 5, v izmeri 14 m², ob Zrkovski cesti 12; – kupne pogodbe z dne 19. 2. 1974, sklenjene med prodajalcem Francem Horvatom, stanujočim Zrkovska cesta 10, Maribor, in kupcem Vinkom Mutvarjem, stanujočim Zrkovska cesta 12, Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnino, garažo, ob Zrkovski cesti 12, št. 5, v izmeri 14 m². Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Vinka Mutvarja.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 5. 1. 2011

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti