Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011

Kazalo

Dn 15693/2010 Os-1040/11 , Stran 99
Dn 15693/2010 Os-1040/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Antona Zemljiča in Marte Zemljič, stanujočih Kolmanova cesta 26, Orehova vas, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, parc. št. 398/23, pripisani vl. št. 420, k.o. Slivnica, v korist vsakega do 1/2 celote, pod opr. št. Dn 15693/2010, dne 27. 12. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 10. 3. 1997, sklenjene med prodajalcema Ludvikom Ozimičem, roj. 13. 8. 1942, stanujočim Kolmanova cesta 26, Slivnica, in Antonom Ozimičem, roj. 10. 6. 1945, stanujočim Seestrasse 55, Hammingen, Nemčija, in kupcema Antonom Zemljičem, roj. 6. 6. 1927, in Marto Zemljič, roj. 15. 7. 1932, oba stanujoča Miklavška cesta 10, Slivnica, s katero sta prodajalca prodala kupcema nepremičnino, parc. št. 398/23, pripisano vl. št. 420, k.o. Slivnica, vsakemu do 1/2 celote, in na prodanem dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist kupcev, vsakega do 1/2 celote nepremičnine. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 5. 1. 2011

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti