Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011

Kazalo

Dn 10464/2010 Os-6712/10 , Stran 97
Dn 10464/2010 Os-6712/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Miklič Mirka, Popovičeva 4, Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini, vpisani v vl. št. 2044/9 – stanovanje št. 9, s shrambo, v 3. in 1. etaži, z ident. št. 1734-1335-009, Glinškova ploščad 6, Ljubljana, k.o Ježica, dne 23. 9. 2010, pod opr. št. Dn 10464/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – pogodbe št. L-3647 BV/GA z dne 6. 11. 1975, in dodatka k tej pogodbi z dne 14. 4. 1976, sklenjena s SGP Stavbenik n.sol.o. Koper in med Pavlič Milko, Župančičeva 4, Ljubljana, za enosobno stanovanje, št. 9, tip 1001, v I. nadstropju lamele 6, v k.o. Ježica, kupoprodajne pogodbe z dne 16. 11. 1984, sklenjene med Malenšek Milko, Glinškova pl. 6, Ljubljana, ter Kuntarič Borisom, Steletova 6, Ljubljana, in Turk Sabino, Poklukarjeva 10, Ljubljana, – kupoprodajne pogodbe z dne 4. 9. 1986, sklenjene med Kuntarič Borisom in Turk Sabino, oba Glinškova pl. 6, Ljubljana, ter Milošič Brankom in Milošič Ireno, oba Prvomajska 13, Ljubljana. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 23. 9. 2010

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti