Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011

Kazalo

Dn 5322/2009 Os-7232/10 , Stran 95
Dn 5322/2009 Os-7232/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Petra Bassina, Turnerjeva 25, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Vasja Jesenko, Kolodvorska 14a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, z ident. št. 901.E, vpisani v podvložku št. 86/2, v k.o. Gradišče I, dne 24. 6. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – darilne pogodbe z dne 27. 10. 1990, sklenjene med Ano Jordan, Mihovica 25, Šentjernej, kot darovalko, in Antonom Jordanom, Mihovica 26, Šentjernej, kot darovalko, in Antonom Jordanom, Mihovica 26, Šentjernej, kot obdarjencem, in sicer za stanovanje, z ident. št. 901.E, v podvl. št. 86/2, k.o. Gradišče I, – kupoprodajne pogodbe z dne 6. 11. 1990, sklenjene med Antonom Jordanom, Mihovica 26, Šentjernej, kot prodajalcem, in Majdo Jordan, Erjavčeva 7, Ljubljana, kot kupovalko, in sicer za stanovanje z ident. št. 901.E, v podvl. št. 86/2, k.o. Gradišče I, – kupoprodajne pogodbe z dne 13. 2. 1998, sklenjene med Majdo Jordan, Erjavčeva 7, Ljubljana, in Jožico Čampa, Erjavčeva 7, Ljubljana, kot prodajalkama, in Petrom Bassinom, Turnerjeva 25, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za stanovanje z ident. št. 901.E, v podvl. št. 86/2, k.o. Gradišče I. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 30. 11. 2010

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti