Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011

Kazalo

Št. 110-1/2011/1 Ob-1010/11 , Stran 71
Št. 110-1/2011/1 Ob-1010/11
Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A), 13. člena Sklepa o ustanovitvi javne agencije za javno naročanje (Uradni list RS, št. 86/10) in 6. člena Zakona o javni agenciji za javno naročanje Svet javne agencije za javno naročanje RS (v nadaljevanju Svet agencije) objavlja javni natečaj za položaj direktorja Javne agencije za javno naročanje RS. I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – da je državljan Republike Slovenije; – ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge bolonjske stopnje ali njej enakovredno raven; – ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let vodstvenih delovnih izkušenj; – je strokovnjak z najmanj petimi leti izkušenj s področja dela agencije; – ima višjo raven znanja vsaj enega svetovnega jezika; – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ni bil pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja iz prvega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2); – ni član poslovodstva ali ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu družb, ki se v Republiki Sloveniji pojavljajo kot ponudniki. II. Prijava mora vsebovati: 1. Izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije; – ima višjo raven znanja vsaj enega svetovnega jezika, z navedbo katerega; – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ni bil pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja iz prvega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2); – ni član poslovodstva ali ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu družb, ki se v Republiki Sloveniji pojavljajo kot ponudniki. 2. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena. 3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. 4. Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Svetu agencije pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. 5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje TAJNO v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – UPB 2 in 9/10). 6. Program dela in razvoja agencije za mandatno obdobje. 7. Življenjepis kandidata in Europass življenjepis (dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=sl_SI). III. Direktorja agencije imenuje vlada, na predlog sveta agencije. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal na sedežu organa v Javni agenciji za javno naročanje RS. IV. Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici, z označbo: »za javni natečaj«, in navedbo delovnega mesta, na naslov: Svet javne agencije za javno naročanje, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave, na spletni strani Javne agencije za javno naročanje RS in Uradnem listu RS, oziroma v roku 15 dni od dne objave na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.ajn@ajn.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Sabina Kuzman, tel. 01/478-83-12.
Javna agencija za javno naročanje RS

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti