Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

2898. Popravek Odloka o rebalansu proračuna za leto 2011_1, stran 8913.

V Odloku o rebalansu proračuna za leto 2011_1, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011, so bile ugotovljene redakcijske napake, zato na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/96, 90/05, 102/07, 109/09 in 38/10) dajem
P O P R A V E K
Odloka o rebalansu proračuna za leto 2011_1
V 1. členu se v tabeli:
– v točki II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) znesek pravilno glasi 26.416.182,03;
– v točki VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) znesek pravilno glasi 318.300,00;
– v točki 55 ODPLAČILA DOLGA znesek pravilno glasi 318.300,00;
– v podtočki 550 Odplačilo domačega dolga znesek pravilno glasi 318.300,00;
– v točki X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) znesek pravilno glasi 631.700,00;
– v točki XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) znesek pravilno glasi 1.133.682,14.
Št. 410-31/2011-1200
Kočevje, dne 18. julija 2011
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost