Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2011 z dne 27. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2011 z dne 27. 6. 2011

Kazalo

2386. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 6986.

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) uredništvo Uradnega lista RS objavlja
P O P R A V E K
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 48/11, dne 24. 6. 2011, se 3. in 4. člen pravilno glasita:
»3. člen
V četrti točki 6. člena se za besedo »položnico,« doda besedilo »ali univerzalnim plačilnim nalogom«.
4. člen
V drugem odstavku 7. člena se beseda »julija« nadomesti z besedo »oktobra«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi »Določbe, vezane na posebno položnico, se uporabljajo do 31. decembra 2011.««
Št. 5/2011
Ljubljana, dne 24. junija 2011
Uredništvo

AAA Zlata odličnost