Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2011 z dne 2. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2011 z dne 2. 11. 2011

Kazalo

3730. Pravilnik o spremembi Pravilnika o žičniških napravah za prevoz oseb, stran 11325.

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 12. člena, tretjega odstavka 14. člena, 19. člena in za izvrševanje 9. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o žičniških napravah za prevoz oseb
1. člen
V Pravilniku o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 36/05, 106/05 in 57/07) se 39.a člen spremeni tako, da se glasi:
»39.a člen
(uporaba standardov)
(1) Za žičniške naprave, ki so imele prvo obratovalno dovoljenje na prvi lokaciji pred 3. majem 2004, veljajo izločitveni kriteriji za vrvi v skladu s SIST EN 12927-6, vrvni konusi pa se prelivajo v skladu z določbami 123. člena Pravilnika o žičnicah in vlečnicah (Uradni list SRS, št. 7/84, 14/84 – popr., 16/87 in Uradni list RS, št. 6/97).
(2) Na žičniških napravah iz prejšnjega odstavka se vrvi, ki imajo znak skladnosti CE in izjavo o skladnosti, ter vrvi krožnih žičnic, vlečne vrvi in protivrvi pregledujejo po SIST EN 12927-7, ostale vrvi pa po določbah Pravilnika o žičnicah in vlečnicah (Uradni list SRS, št. 7/84, 14/84 – popr., 16/87 in Uradni list RS, št. 6/97).«.
2. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-346/2011
Ljubljana, dne 17. oktobra 2011
EVA 2011-2411-0112
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost