Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011

Kazalo

3290. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, stran 10046.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana, v skladu z 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 in naslednji) in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 28/11), objavlja
C E N I K
za posamezne tarifne skupine toplote
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 62, se določijo nove cene toplote:
+--------------+-----------+----------+-------------+----------+-----------+
|  Tarifna  | Enota  | Cena brez| Dodatek za | 20 % DDV | Končna  |
|  skupina  |      | DDV na | povečanje |     |cena z DDV |
|       |      |  enoto | energetske |     | na enoto |
|       |      |     |učinkovitosti|     |      |
|       |      |     |  na enoto |     |      |
+--------------+-----------+----------+-------------+----------+-----------+
|GOSPODINJSKI |      |     |       |     |      |
|ODJEM     |      |     |       |     |      |
|       |      |     |       |     |      |
|za      |      |     |       |     |      |
|dobavljene  |      |     |       |     |      |
|količine   |      |     |       |     |      |
|– za obračun |      |     |       |     |      |
|po toplotnem |      |     |       |     |      |
|števcu    | EUR/MWh  | 43,1869 |  0,5000  | 8,7374 | 52,4243 |
|– za obračun |      |     |       |     |      |
|tople     |      |     |       |     |      |
|potrošne   |      |     |       |     |      |
|vode po    |      |     |       |     |      |
|vodomeru   | EUR/m3  | 2,8849 |  0,0300  | 0,5830 | 3,4979  |
|       |      |     |       |     |      |
|za      |      |     |       |     |      |
|priključno  |      |     |       |     |      |
|moč      |      |     |       |     |      |
|– za obračun |      |     |       |     |      |
|po toplotnem |      |     |       |     |      |
|števcu in   |      |     |       |     |      |
|obračun po  |      |     |       |     |      |
|vodomeru   |EUR/MW/leto|7.524,0085|       |1.504,8017|9.028,8102 |
+--------------+-----------+----------+-------------+----------+-----------+
|NEGOSPODINJSKI|      |     |       |     |      |
|ODJEM     |      |     |       |     |      |
|       |      |     |       |     |      |
|za      |      |     |       |     |      |
|dobavljene  |      |     |       |     |      |
|količine   |      |     |       |     |      |
|– za obračun |      |     |       |     |      |
|po toplotnem |      |     |       |     |      |
|števcu    | EUR/MWh  | 48,0825 |  0,5000  | 9,7165 | 58,2990 |
|– za obračun |      |     |       |     |      |
|tople     |      |     |       |     |      |
|potrošne   |      |     |       |     |      |
|vode po    |      |     |       |     |      |
|vodomeru   | EUR/m3  | 3,2096 |  0,0300  | 0,6479 | 3,8875  |
|       |      |     |       |     |      |
|za      |      |     |       |     |      |
|priključno  |      |     |       |     |      |
|moč      |      |     |       |     |      |
|– za obračun |      |     |       |     |      |
|po toplotnem |      |     |       |     |      |
|števcu in   |      |     |       |     |      |
|obračun po  |      |     |       |     |      |
|vodomeru   |EUR/MW/leto|8.709,3515|       |1.741,8703|10.451,2218|
+--------------+-----------+----------+-------------+----------+-----------+
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik za posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu RS, št. 69/11.
3. člen
Ta cenik začne veljati 4. 10. 2011.
Ljubljana, dne 27. septembra 2011
Hrvoje Drašković l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost