Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011

Kazalo

3289. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Jug in Okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja, stran 10045.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 43. člena Zakona o varstvu okolja uradno prečiščeno besedilo ZVO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 – ZVO-1B) in na podlagi 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) župan Občine Grosuplje objavlja
J A V N O N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Jug in Okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja
1. Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Jug (v nadaljevanju: OPPN) in Okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja (v nadaljevanju: OP) bo potekala v času od petka 14. oktobra 2011 do vključno ponedeljka 14. novembra 2011
– v prostorih Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje – pritličje, v času uradnih ur ob ponedeljkih od 8.–11. ure in od 12.–14.30, ob sredah od 8.–11. ure in od 12.–16.30, ob petkih od 8.–11. ure in
– v prostorih KS Grosuplje, Taborska cesta 1, v času uradnih ur ob sredah od 15.–17. ure.
OPPN in OP bosta javno dostopna na spletni strani Občine Grosuplje www.grosuplje.si.
2. Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava OPPN in OP bo potekala v dvorani Družbenega doma, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje v sredo 9. novembra 2011 ob 17. uri.
3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje
Pripombe, predloge in mnenja k dopolnjenem osnutku OPPN in OP za Gospodarsko cono Jug lahko javnost podaja pisno na naslov: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, s pripisom OPPN in OP Gospodarska cona Jug ali v knjigo pripomb na javni razgrnitvi v času javne razgrnitve ter ustno na javni obravnavi.
4. Stališča do pripomb
Občina bo preučila pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine. Stališča bodo objavljena le z navedbo parcelne številke in katastrske občine in ne z osebnimi podatki.
5. Objava
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Grosuplje www.grosuplje.si.
Št. 35005-004/99
Grosuplje, dne 28. septembra 2011
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost