Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011

Kazalo

3288. Sklep o določitvi cen programov Vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje – enota Vrtec Gorje, stran 10045.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK in 36/10) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07 in 107/10) je Občinski svet Občine Gorje na 8. redni seji dne 28. 9. 2011 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov Vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje – enota Vrtec Gorje
1. člen
Cena dnevnih programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Gorje – enota Vrtec Gorje od 1. 9. 2011 dalje znaša na mesec:
+---------------------------------+----------------------------+
|I. starostno obdobje       |         519,57 EUR|
+---------------------------------+----------------------------+
|II. starostno obdobje      |         367,82 EUR|
+---------------------------------+----------------------------+
|Kombinirani oddelek       |         389,02 EUR|
+---------------------------------+----------------------------+
2. člen
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena tega sklepa znaša 1,85 EUR.
3. člen
Cene programov v vrtcu se lahko spremenijo s sklepom občinskega sveta v primeru sprememb zakonodaje na področju plač v javnem sektorju ter rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih iz Uradnega lista Republike Slovenije.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati soglasje Občine Gorje št. 602-65/2009-8 z dne 2. 9. 2009 in soglasje Občine Bled št. 602-11/2009 z dne 28. 8. 2009 ter Sklep o določitvi cen programov Vrtca Bled, o pravilih o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti (Uradni list RS, št. 121/08).
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2011.
Št. 013-8/2011-2
Gorje, dne 28. septembra 2011
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.