Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

2894. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežo zelenjavo, stran 8909.

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežo zelenjavo
1. člen
V Uredbi o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežo zelenjavo (Uradni list RS, št. 52/11) se v 7. členu za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se višina pomoči za zeleno obiranje in opustitev spravila, če je hektarski pridelek na ugotovljeno upravičeno površino nižji od najvišjih priznanih hektarskih pridelkov iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, določi tako, da se višina pomoči za zeleno obiranje in opustitev spravila, določena v prejšnjem odstavku, pomnoži s koeficientom, določenim kot razmerje med hektarskim pridelkom na ugotovljeno upravičeno površino in hektarskim pridelkom iz priloge 2 te uredbe. Za določitev hektarskega pridelka na ugotovljeno upravičeno površino se upošteva količina pridelka, navedena na obrazcu »PREDHODNO URADNO OBVESTILO O NEZMOŽNOSTI PRODAJE / ZELENEM OBIRANJU / OPUSTITVI SPRAVILA« (v nadaljnjem besedilu: predhodno uradno obvestilo), ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
V tretjem odstavku 9. člena se besedilo »obrazec »PREDHODNO URADNO OBVESTILO O NEZMOŽNOSTI PRODAJE / ZELENEM OBIRANJU / OPUSTITVI SPRAVILA« (v nadaljnjem besedilu: predhodno uradno obvestilo), ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe in« nadomesti z besedilom »obrazec predhodno uradno obvestilo iz priloge 1 te uredbe, ki«.
3. člen
V tretji alineji drugega odstavka 10. člena se za besedilom »iz priloge 2« črtata vejica in besedilo »ki je sestavni del«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-19/2011
Ljubljana, dne 28. julija 2011
EVA 2011-2311-0104
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost