Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

2889. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu, stran 8844.

Na podlagi 43., 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 7. redni seji dne 21. 7. 2011 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Cena storitve »Pomoč družini na domu« znaša 15,83 EUR na efektivno uro, od tega znašajo stroški za neposredno oskrbo 13,16 EUR, stroški vodenja pa 2,67 EUR.
II.
Občina Šmarje pri Jelšah subvencionira ceno socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« iz proračunskih sredstev uporabnikom storitev v višini 10,78 EUR na efektivno uro. Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencijo občine, znaša 5,05 EUR.
III.
Cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času se poveča za 40 % in znaša 22,16 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 15,09 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 7,07 EUR.
Cena ure storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, se poveča za 50 % in znaša 13,74 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 16,17 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 7,57 EUR.
IV.
Zaradi specifičnosti terena, Občina Šmarje pri Jelšah zagotavlja še dodatna sredstva za kritje stroškov kilometrine izvajalk, največ do višine 500 EUR mesečno.
V.
Občina Šmarje pri Jelšah bo nakazovala Centru za socialno delo Šmarje pri Jelšah sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu mesečno na podlagi pogodbe o financiranju.
VI.
S tem sklepom preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 2011 št.: 03212-0028/2011 z dne 20. 4. 2011.
VII.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0049/2011
Šmarje pri Jelšah, dne 22. julija 2011
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost