Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

2882. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 8824.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS, 126/07 in 108/09) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 8. redni seji dne 12. 7. 2011 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Ukine se status javnega dobra pri nepremičnini, s parc. št. 1711/2, dvorišče, v izmeri 50 m2, k.o. Sela na Krasu, na njej pa pridobi lastninsko pravico Občina Miren - Kostanjevica.
II.
Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0045/2009-9
Miren, dne 12. julija 2011
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost