Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

2876. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov, stran 8819.

Na podlagi 42. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov
1. člen
V Pravilniku o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov (Uradni list RS, št. 70/97) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa način in pogoje prevoza, pokopa, izkopa in prekopa posmrtnih ostankov oseb, umrlih za nalezljivo boleznijo in mednarodni prevoz posmrtnih ostankov oseb, iz Republike Slovenije v druge države ali iz drugih držav v Republiko Slovenijo, v skladu z Zakonom o ratifikaciji Sporazuma o prevozu trupel (Uradni list RS – MP, št. 18/98).«.
2. člen
V 5. členu se v prvem odstavku beseda »tujino« nadomesti z besedama »namembno državo«, beseda »tujine« pa z besedama »namembne države«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »v potniški kabini, na zahtevo zdravstvenega inšpektorja«, besedilo »s čistilno napravo« pa se nadomesti z besedama »z napravo«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se besedi »tuje države« nadomestita z besedama »namembne države«.
V drugem odstavku se besedi »v tujino« nadomestita z besedama »namembno državo«, besedi »Sveta Evrope« pa z besedama »Evropske unije«.
V tretjem odstavku se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– krsta vsebuje samo posmrtne ostanke osebe, navedene v listini o prijavi smrti, vlogi za izdajo posmrtnega lista in v posmrtnem potnem listu, in osebne predmete, ki naj bi se pokopali ali kremirali skupaj s posmrtnimi ostanki.«.
4. člen
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Posmrtni potni list ni potreben za mednarodni prevoz žare s posmrtnimi ostanki osebe.«.
5. člen
9. člen se črta.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-82/2011/11
Ljubljana, dne 20. julija 2011
EVA 2011-2711-0032
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost