Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2011 z dne 27. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2011 z dne 27. 6. 2011

Kazalo

2385. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Vojnik – kare 8 in 9, stran 6986.

Na podlagi 57. člena v povezavi s tretjim odstavkom 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 38/11) je Občinski svet Občine Vojnik na 1. korespondenčni seji, ki je potekala od 23. do 24. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Vojnik – kare 8 in 9
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo »Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Vojnik kare 8 in 9 (Uradni list RS, št. 22/00).
2. člen
V 3. členu Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Vojnik kare 8 in 9 (Odlok o zazidalnem načrtu Vojnik cona 8 in 9 (Uradni vestnik Celje, št. 30/68), (Uradni list RS, št. 22/00) se črta tretja alinea, ki se nanaša na telovadnico in se nadomesti z novim besedilom:
»Na mestu obstoječe telovadnice bo zgrajena nova telovadnica tlorisnih gabaritov do maksimalno 55 x 33 m. Objekt se oblikovno prilagodi obstoječim objektom. Prav tako se uredi nov dovoz, parkirna mesta in potrebna komunalna infrastruktura.
Oblikovanje strehe: enokapnica, naklona strehe: 3⁰
Višinski gabariti: +12,00 m od kote ±0,00, ali nivoja terena v najnižji točki«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0013-2011/3
Vojnik, dne 24. junija 2011
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost