Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2011 z dne 24. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2011 z dne 24. 6. 2011

Kazalo

2355. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije, stran 6704.

Na podlagi 148. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 – ZDRad, 110/09 in 33/11) ter tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji 22. junija 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije
1.
V Odloku o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije (Uradni list RS, št. 56/01, 39/02, 13/03, 19/05, 68/06, 100/07, 46/09 in 27/10) se besedilo III. in IV. točke spremeni tako, da se glasi:
»III.
Svet ima 11 članov, ki jih za dobo pet let imenuje Državni zbor. Pri tem štiri člane imenuje izmed predstavnikov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva interesov potrošnikov, od tega vsaj enega predstavnika invalidskih organizacij in vsaj enega predstavnika izobraževalnih institucij, preostalih sedem članov pa izmed različnih strokovnjakov s področja elektronskih komunikacij.
Predsednika oziroma predsednico in namestnika oziroma namestnico predsednika sveta imenujejo člani sveta izmed sebe.
IV.
V Svet se imenujejo:
Na predlog nevladnih organizacij s področja varstva interesov potrošnikov:
dr. Dušan CAF,
Tadej KOROŠEC,
Marko MIKULIN,
Benjamin ŽNIDARŠIČ.
Izmed različnih strokovnjakov s področja elektronskih komunikacij:
mag. Matjaž JANŠA,
dr. Borka JERMAN BLAŽIČ,
Jasmin KUKAVICA,
Franc LENKO,
Rok MATJAŽ,«.
2.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-09/11-3/24
Ljubljana, dne 22. junija 2011
EPA 1856-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost