Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011

Kazalo

2005. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa, stran 5580.

Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09 in 36/10), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr., 76/08 – ZIKS-1C, 108/09, 109/09 – odločba US, 45/10 – ZIntPK in 9/11), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 6. redni seji dne 12. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa
1. člen
V 17. členu se prvi odstavek nadomesti z novim prvim odstavkom, ki se glasi:
»(1) Občinski svet na predlog župana z odredbo določi parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine, višino parkirnine in način plačevanja.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0007/2009
Škofja Loka, dne 12. maja 2011
Župan
Občine Škofja loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost