Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011

Kazalo

2003. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Škofja Loka, stran 5568.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in njegove dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 6. redni seji 12. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Škofja Loka
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) v mestu Škofja Loka in
– na mestne ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v mestu Škofja Loka.
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Škofja Loka in ceste med naselji v Občini Škofja Loka in naselji v sosednjih občinah in
– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Škofja Loka znaša 115.426 m (115,426 km).
5. člen
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– Zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ):
Skupna dolžina lokalnih zbirnih mestnih ali zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Škofja Loka znaša 3.820 m (3,820 km).
– Mestne ali krajevne ceste (LK):
Skupna dolžina lokalnih mestnih ali krajevnih cest (LK) v Občini Škofja Loka znaša 11.159 m (11,159 km).
6. člen
Javne poti (JP) v naseljih Občine Škofja Loka in med naselji so:
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Škofja Loka znaša 221.273 m (221,273 km).
7. člen
Javne poti za kolesarje (KJ) Občini Škofja Loka so:
Skupna dolžina javnih poti za kolesarje (KJ) v Občini Škofja Loka znaša 8.463 m (8,463 km).
8. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2010 z dne 24. 9. 2010 in št. 37162-3/2010 z dne 21. 4. 2011.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 77/98), Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 22/02) in Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 73/06).
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-66/2010
Škofja Loka, dne 12. maja 2011
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost