Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011

Kazalo

1998. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila, stran 5566.

Na podlagi 2. in 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 7. in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 72/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 6. redni seji dne 25. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
1. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o izdajanju občinskega glasila (Uradni list RS, št. 125/00 in 49/07) in sicer tako, da se črta drugi stavek.
2. člen
V 4. členu odloka se v prvem stavku beseda »trimesečno« črta ter nadomesti z besedo »mesečno«.
3. člen
Spremeni se 7. člen odloka, in sicer tako, da se v besedilu prvega stavka besedi »štirje člani« nadomesti z besedama »pet članov«.
4. člen
Spremeni se 11. člen odloka, in sicer tako, da se besedilo »evidenco javnih glasil« nadomesti z besedilom »razvid medijev«.
5. člen
Črta se prvi odstavek 12. člena odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 9000-6/2011
Pivka, dne 25. maja 2011
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost