Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011

Kazalo

1997. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Pivka, stran 5566.

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/09 Odl. US: U-I-56/08-15, 10/11 Odl. US: Up-319/10-14, U-I-63/10-7, 26/11 Odl. US: Up-456/10-22, U-I-89/10-16) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 6. redni seji dne 25. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Pivka
1. člen
Spremeni se prvi stavek prvega odstavka 9. člena Odloku o turistični taksi v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 19/08), in sicer tako, da se zadnji besedi organ doda črka »a«.
Prvemu odstavku 9. člena se doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja tudi pristojni Medobčinski inšpektorat in redarstvo«.
9. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Z globo 835,00 EUR se kaznuje pravna oseba, 210,00 EUR odgovorna oseba pravne osebe, 415,00 EUR samostojni podjetnik posameznik ter 250,00 EUR sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo na prenočevanje, če:
– ne pobirajo turistične takse v skladu s tem odlokom,
– ne nakazujejo turistične takse v skladu z 8. členom tega odloka,
– ne vodijo evidence v skladu s 7. členom tega odloka.«
2. člen
Te odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-6/2011
Pivka, dne 25. maja 2011
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost