Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011

Kazalo

1990. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalni turistični vodniški službi v Mestni občini Kranj, stran 5549.

Na podlagi 39. in 41. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) ter 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB-4, 29/07, 58/07, 16/08, 17/08, 21/08, 76/08, 108/09, 109/09, 45/10, 9/11 in 10/11) je Svet Mestne občine Kranj na 6. seji dne 11. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalni turistični vodniški službi v Mestni občini Kranj
1. člen
Za 4. členom Odloka o lokalni turistični vodniški službi v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/07 in 107/08) se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»Določbe 4. člena tega odloka ne veljajo za opravljanje dejavnosti turističnega vodnika in turističnega spremljevalca:
– kadar tuj državljan spremlja organizirane skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije,
– če so za vodenje z zakonom določena posebna znanja (vodenje v muzejih, galerijah, spomenikih, gorsko vodenje ipd.),
– kadar je za vodenje možno pridobiti licenco (dovoljenje, soglasje ipd.) na podlagi posebnega programa usposabljanja, ki ga potrdi pristojni strokovni organ in h kateremu je dalo soglasje ministrstvo, pristojno za turizem.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-0003/2007-12-46/06
Kranj, dne 18. maja 2011
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost