Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011

Kazalo

1988. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper, stran 5548.

Na podlagi 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08)
R A Z P I S U J E M
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper
1.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Ankaran – Ancarano, Bertoki – Bertocchi, Boršt, Črni Kal, Dekani, Gračišče, Gradin, Hrvatini – Crevatini, Koper – Center Capodistria – Centro, Marezige, Olmo – Prisoje, Pobegi – Čežarji, Podgorje, Rakitovec, Semedela – Semedella, Sv. Anton, Škocjan – San Canziano, Škofije, Šmarje, Vanganel, Za gradom – Al Casteletto, Zazid in Žusterna – Giusterna bodo v nedeljo, 10. julija 2011.
2.
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek 30. maj 2011.
3.
Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 041-2/2011
Koper, dne 27. maja 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 111 della Legge sulle elezioni amministrative (Gazzetta uff. della RS, n. 94/07 – UPB3 e 45/08)
I N D I C O
le elezioni ordinarie per le elezioni dei membri dei consigli delle comunità locali nel territorio del Comune città di Capodistria
1.
Le elezioni ordinarie per i consigli delle comunità locali di Ankaran – Ancarano, Bertoki – Bertocchi, Boršt, Črni Kal, Dekani, Gračišče, Gradin, Hrvatini – Crevatini, Koper – Center Capodistria – Centro, Marezige, Olmo – Prisoje, Pobegi – Čežarji, Podgorje, Rakitovec, Semedela – Semedella, Sv. Anton, Škocjan – San Canziano, Škofije, Šmarje, Vanganel, Za gradom – Al Casteletto, Zazid e Žusterna – Giusterna si terranno domenica, 10 luglio 2011.
2.
La data d’indizione delle elezioni dalla quale hanno inizio le operazioni elettorali è fissata nel giorno di 30 maggio 2011.
3.
Lo svolgimento delle elezioni sarà a cura della commissione elettorale comunale e delle commissioni elettorali delle comunità locali.
N. 041-2/2011
Capodistria, 27 maggio 2011
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost