Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011

Kazalo

1984. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Gorje, stran 5545.

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 33/06 – odl. US, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP), drugega odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 119/03, 84/06) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07 in 107/10) je Občinski svet Občine Gorje na 6. redni seji dne 18. 5. 2011 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Gorje
I.
1. Pri nepremičninah s parc. št. 509, 510, 717/1, 718, 720, 721, 722/1, 722/2, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730,731, 732, 733/2, 734, 736/2, 736/4, 736/5, 736/6, 737/1, 737/2, 737/3, 737/4, 737/5, 737/6, 737/7, 738, 740/1, 740/2, 740/3, 740/4, 740/5, 741, 742/1, 742/2, 743/1, 743/2, 743/3, 743/4, 743/5, 743/6, 744/1, 744/2, 744/3, 744/4, 745/1, 745/10, 745/11, 745/12, 745/13, 745/14, 745/15, 745/16, 745/17, 745/18, 745/19, 745/2, 745/20, 745/21, 745/22, 745/23, 745/24, 745/25, 745/26, 745/27, 745/28, 745/3, 745/4, 745/5, 745/6, 745/7, 745/8, 745/9, 736/3, 736/7, 739/1, 739/2, 733/7, 733/12, 733/13, 735/1, 751/4, 751/5, 719/1, 719/2, vse k.o. 21__Zgornje Gorje (ZK vložek št. 1090 k.o. Zgornje Gorje – javno dobro), se vzpostavi status grajenega javnega dobra v lasti Občine Gorje.
2. Pri nepremičninah s parc. št. 1000, 1001/1, 1001/2, 1001/3, 1001/4, 1001/5, 1001/6, 1001/7, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008/1, 1008/2, 1010/1, 1011, 1012/1, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028/1, 1028/2, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033/1, 1034/1, 1034/2, 1035, 1036/1, 1036/2, 1037, 1038/1, 1038/3, 1039, 1040/1, 1040/2, 1041, 1042, 1043/1, 1043/2, 1043/3, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1050, 1062, 1063, 1112, 1113, 1117, 1118, 263/4, 619/3, 990/2, 990/3, 990/4, 991/1, 995/2, 998/1, 998/2, 999, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, vse k.o. 2185 Spodnje Gorje (ZK vložek št. 997 k.o. Spodnje Gorje – javno dobro), se vzpostavi status grajenega javnega dobra v lasti Občine Gorje.
3. Pri nepremičninah s parc. št. 182/3, 349/2, 350, 351/1, 351/2, 351/3, 352, 353/1353/2, 354/1, 354/2, 355/1, 355/2, 356, 357, 358, 360, 361, 362/1, 362/2, 363, 364, 365, 366, 367, 368/1, 368/2, 370, 371, 372, 373, 379, 380, vse k.o. 2188 Podhom (ZK vložek št. 358 k.o. Podhom – javno dobro), se vzpostavi status grajenega javnega dobra v lasti Občine Gorje.
4. Pri nepremičninah s parc.št. 876, 875, 872/2, 872/1, 870/2, 870/1, 869, 868, 867/2, 866/2, 866/1, 865, 864, 863, 862, 861, 860, 859, 858/1, 857, 856/1,855, 854, 852, 851, 850, 849, 845, 871. 853, 847, 846, 844, 902/1, 901, 900, 899, 898, 896, 895, 894/1, 893, 892/3, 890/3, 890/2, 889, 888, 887, 886, 885, 884/3, 884/1, 883, 882, 881, 880, 879, 878, 873/3, 873/1, 867/1, 873/2, 848, 884/4, 918/1, 907/2, 907/1, 906, 905/3, 905/2, 905/1, 911, 910, 909, 908, 904, 902/2, 788/2, 788/1, 737, 858/2, 858/3, 858/4, 858/5, 858/6, 858/7, 903/3, 903/4, 903/5, 903/6, 903/7, 903/8, 903/9, 884/9, 884/10, 890/8, 890/9, 890/10, 890/11, 891/3, 892/10, 892/11, 894/3, 894/4, 919/1, 919/2, 919/3, 919/4, 921/1, 921/2, 921/3, 921/4, 921/5, 903/14, 903/15, 903/16, 903/17, 903/19, 903/20, 903/10, 903/11, 903/12, 903/13, vse k.o. 2186 Višelnica (ZK vložek št. 632 k.o. Višelnica I – javno dobro), se vzpostavi status grajenega javnega dobra v lasti Občine Gorje.
5. Pri nepremičninah s parc. št. 321, 322, 323/1, 323/2, 324, 325, 326, 327/1, 327/3, 327/4, 328, 329, 330, 331, 332, 334, vse k.o. 2188 Poljšica (ZK vložek št. 315 – javno dobro), se vzpostavi status grajenega javnega dobra v lasti Občine Gorje.
II.
Navedene nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri parcelah, navedenih v prejšnjem členu tega sklepa, vpiše status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javno dobro v lasti Občine Gorje.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-5/2011-3
Gorje, dne 18. maja 2011
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

AAA Zlata odličnost