Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2011 z dne 25. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2011 z dne 25. 5. 2011

Kazalo

1904. Zakon o spremembi Zakona o poslancih (ZPos-D), stran 5255.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o poslancih (ZPos-D)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o poslancih (ZPos-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. maja 2011.
Št. 003-02-5/2011-11
Ljubljana, dne 25. maja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O POSLANCIH (ZPos-D)
1. člen
V Zakonu o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) se drugi stavek 10. člena spremeni tako, da se glasi: »Poslanec tudi ne sme opravljati funkcije župana in podžupana v občini.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem konstituiranja Državnega zbora po opravljenih prvih volitvah v Državni zbor po uveljavitvi tega zakona.
Št. 020-02/11-23/16
Ljubljana, dne 17. maja 2011
EPA 1719-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti