Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2011 z dne 16. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2011 z dne 16. 5. 2011

Kazalo

1834. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, stran 4898.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o volilni referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 105/08), Mestna občina Novo mesto objavlja
P O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
I. BREZPLAČNA UPORABA PANOJEV
1. V skladu s prvim odstavkom 8. člena zakona o volilni kampanji bosta vsakemu organizatorju volilne kampanje na razpolago dva brezplačna mobilna panoja, in sicer eden na razširjenem pločniku ob cesti pred stavbo Seidlova cesta 1 v Novem mestu in drugi ob Seidlovi cesti (zelenica med parkiriščem in pločnikom) nasproti poslovno stanovanjske soseske »Plava laguna«.
2. Panoji bodo dodeljeni posameznemu organizatorju volilne kampanje na podlagi pisne vloge, naslovljene na Mestno občino Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Novo mesto, Seidlova cesta 1. Vloge morajo prispeti najkasneje do 18. 5. 2011 do 11. ure. Vrstni red dodeljenih panojev bo določen na osnovi žrebanja, ki bo dne 18. 5. 2011 ob 12. uri v mali sejni sobi, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.
3. Organizator volilne kampanje bo na dodeljena panoja lahko sam nameščal plakate in skrbel za urejenost in zglednost panoja.
4. Na panoju mora biti ves čas izvajanja volilne kampanje izpisano ime organizatorja volilne kampanje.
5. V pisnem zahtevku za dodelitev panojev mora biti navedeno ime ter kontaktna telefonska številka osebe, ki bo odgovorna za urejenost panoja.
II. UPORABA DRUGIH OGLAŠEVALNIH POVRŠIN
1. V Mestni občini Novo mesto ureja področje plakatiranja in obveščanja Odlok o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 3/10) po katerem izvajajo plakatiranje in obveščanje naslednji pooblaščeni izvajalci:
A. na malih plakatnih mestih:
– Tam tam d.o.o., Verovškova ul. 55 b, 1000 Ljubljana.
B. na velikih reklamnih panojih:
– NOUA d.o.o. Novo mesto, Ljubljanska cesta 1, 8000 Novo mesto,
– KONVIKT d.o.o. Novo mesto, Šolska ulica 6, 8000 Novo mesto,
– EUROPLAKAT d.o.o. Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.
C. Transparenti
– NOUA d.o.o. Novo mesto, Ljubljanska cesta 1, 8000 Novo mesto in
– KONVIKT d.o.o. Novo mesto, Šolska ulica 6, 8000 Novo mesto.
D. druge oblike oglaševanja
– EUROPLAKAT d.o.o., Šmartinska c. 152, Ljubljana – mupi panoji.
2. Vsi navedeni izvajalci so po odloku zavezani zagotoviti vsem zainteresiranim, še zlasti političnim strankam v času volilne kampanje, enake pogoje za plakatiranje (26. člen Odloka o plakatiranju in obveščanju).
3. Vsi navedeni izvajalci razpolagajo s trajnimi oglasnimi panoji oz. površinami, so pa tudi pooblaščeni za urejanje dodatnih obvestilnih mest.
4. Pogoje za uporabo obvestilnih mest izvajalcev pod A, B, C in D določajo izvajalci sami.
5. Plakatiranje izven stalnih in urejenih dodatnih obvestilnih (plakatnih) mest, kakor tudi druge oblike posredovanja obvestil ureja Zakon o volilni referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 105/08).
6. Vsi navedeni izvajalci so po odloku zavezani zagotoviti vsem zainteresiranim, še zlasti političnim strankam v času volilne kampanje, enake pogoje za plakatiranje 26. člen Odloka o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 3/10).
7. Vsi navedeni izvajalci razpolagajo s trajnimi oglasnimi panoji oz. površinami, so pa tudi pooblaščeni za urejanje dodatnih obvestilnih mest.
8. Pogoje za uporabo obvestilnih mest izvajalcev pod A, B in C določajo izvajalci sami.
9. Plakatiranje izven stalnih in urejenih dodatnih obvestilnih (plakatnih) mest, kakor tudi druge oblike posredovanja obvestil ureja Zakon o volilni referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 105/08).
Št. 041-9/2011
Novo mesto, dne 9. maja 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti