Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2011 z dne 16. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2011 z dne 16. 5. 2011

Kazalo

1831. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2010, stran 4890.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZT, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 58/10/1847) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 6. redni seji dne 21. aprila 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2010
1. člen
S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2010 izkazuje realizirane prihodke, odhodke ter drug prejemke in druge izdatke v zneskih, ki so prikazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja.
3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2010 v višini 92.045,00 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2011.
4. člen
Sestavi del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa, pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).
5. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-2/2010
Novo mesto, dne 21. aprila 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti