Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2011 z dne 7. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2011 z dne 7. 2. 2011

Kazalo

293. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice, stran 793.

Na podlagi 4. in 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in 38/10) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07 in 34/09) je Občinski svet Občine Jesenice na 4. redni seji dne 27. 1. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 111/07, 18/09, 13/10) se 9. člen spremeni tako, da se glasi:
»Občina Jesenice posamezne vrste gospodarskih javnih služb zagotavlja v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. plakatiranje in razobešanje transparentov,
4. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
5. vzdrževanje občinskih javnih cest,
6. zbiranje komunalnih odpadkov,
7. prevoz komunalnih odpadkov,
8. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
9. urejanje in čiščenje javnih površin,
10. distribucija toplote iz vročevodnega omrežja,
11. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
– s podelitvijo koncesije:
1. izvajanje javnega mestnega prometa,
2. obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
3. upravljanje in urejanje mestne tržnice.
Vzdrževanje semaforjev in vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije na vozišču občinskih cest in drugih javnih prometnih površinah se zaradi značilnosti in specifičnosti izvajanja teh del zagotavlja neposredno v okviru občinske uprave.«
2. člen
Javno podjetje opravlja gospodarsko javno službo upravljanja in urejanja mestne tržnice do pričetka opravljanja te dejavnosti s strani izbranega koncesionarja.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-24/2010-2
Jesenice, dne 27. januarja 2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost