Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2011 z dne 7. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2011 z dne 7. 2. 2011

Kazalo

283. Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, stran 755.

Na podlagi 10. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 126/07 in 108/09) in v zvezi s tretjim odstavkom 5. člena Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05) izdaja minister za okolje in prostor
O D R E D B O
o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov
1. člen
(1) Ta odredba določa seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05).
(2) Seznam standardov iz prejšnjega odstavka je v prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe seznam iz prejšnjega člena nadomesti Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 120/07).
3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351032-18/2010
Ljubljana, dne 2. februarja 2011
EVA 2010-2511-0131
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost