Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2011 z dne 7. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2011 z dne 7. 2. 2011

Kazalo

279. Avtentična razlaga druge alineje tretjega odstavka 4. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ORZPPOGD4), stran 751.

Na podlagi 152. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne 3. februarja 2011 sprejel
A V T E N T I Č N O R A Z L A G O
druge alineje tretjega odstavka 4. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ORZPPOGD4)
v naslednjem besedilu:
»Določbo druge alineje tretjega odstavka 4. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10) je potrebno razumeti tako, da se povprečna bruto plača v družbah v skupini, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije izračuna tako, da se seštevek vseh stroškov bruto plač družb v skupini (postavka »stroški plač« iz izkaza poslovnega izida, zmanjšana za stroške plač družb, ki nimajo sedeža na območju Republike Slovenije) deli s številom mesecev poslovanja skupine, dobljeni znesek pa se deli s skupnim povprečnim številom zaposlenih na podlagi delovnih ur vseh družb v skupini. To pomeni, da se upoštevajo podatki o stroških plač, povprečnem številu zaposlenih in število mesecev poslovanja tistih družb, katere so bile konsolidirane v letno poročilo skladno s 63. in 56. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo) in katerih podatki so izkazani v skupinskih računovodskih izkazih. Pri tistih družbah, ki niso vključene v konsolidirano letno poročilo za celotno obdobje delovanja skupine, je potrebno narediti preračun ustreznih skupinskih računovodskih izkazov glede na število mesecev poslovanja skupine (stroški plač, povprečno število zaposlenih iz delovnih ur).«
Št. 110-01/10-6/6
Ljubljana, dne 3. februarja 2011
EPA 1461-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti