Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

SV 249/10 Ob-4809/10 , Stran 1993
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. SV 249/10, z dne 16. 7. 2010, zastavitelj Simon Spetič, rojen 20. 2. 1979, Podgrajska ulica 2, 6250 Ilirska Bistrica, izrecno in nepogojno dovoljuje pri nepremičnini, trisobnem stanovanju št. 4, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Rozmanova 24B, Ilirska Bistrica, številka stavbe 925, katera stoji na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica, s solastniškim deležem na vseh skupnih prostorih, delih, objektih in napravah hiše ter pripadajočim funkcionalnim zemljiščem; stanovanje sestoji iz 3 sob, 1 kuhinje, 1 shrambe, 1 kopalnice, 1 WC-ja, 1 predsobe, 1 balkona, 1 kleti, vse v skupni površini 83,00 m2, ustanovitev in vknjižbo hipoteke ter zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve v znesku 50.000,00 EUR (čista vrednost kredita znaša 49.500,00 EUR), s končnim datumom vračila kredita 31. 7. 2025 in z dogovorjeno obrestno mero šestmesečni Euribor + 2.55%; obrestna mera je sestavljena iz referenčne obrestne mere šestmesečni Euribor in pribitka; referenčna obrestna mera je spremenljiva, pribitek na referenčno obrestno mero pa je stalen; referenčna obrestna mera na dan sklenitve pogodbe je 1.086% letno; z vsemi pripadki, zamudnimi obrestmi in stroški, povezanimi z izterjavo obveznosti do dolžnika, v korist upnika: Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. (skrajšana firma Hranilnica Vipava d.d.), Glavni trg 15, 5271 Vipava, matična številka: 5214246000.

AAA Zlata odličnost