Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

SV 635/10 Ob-4673/10 , Stran 1993
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravilna številka SV 635/10 z dne 9. 7. 2010, je bil poslovni prostor, ki ni vpisan v zemljiški knjigi, in sicer poslovni prostor, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta na Lendavski ulici 30e, Murska Sobota, stoječega na parceli številka 270/4 katastrska občina Murska Sobota, ki obsega v pritličju 154,16 m2 (tri sobe za goste, točilnico, pisarno, 6 hodnikov, kuhinjo, shrambo, 3 (tri) predprostore, WC osebja, ženski WC, moški WC, prostor pisoarjev in vetrolov) in v kleti 52,99 m2 (skladišče – shramba, stopnjišče), skupaj 207,15 m2, ki ga je zastavna dolžnica Hu Jianmin gostinstvo in trgovina, d.o.o., Murska Sobota, Lendavska ulica 39e, 9000 Murska Sobota, matična številka 1853406000 pridobila po pravnomočnem Sklepu o izročitvi nepremičnin Okrajnega sodišča v Murski Soboti številka In 111/2005-61 z dne 30. 9. 2008, zastavljen v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka 1319175000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 10.000,00 EUR s pripadki, pri čemer je ta zastavna pravica ustanovljena kot druga po vrstnem redu.

AAA Zlata odličnost