Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

Ob-4671/10 , Stran 1955
Likvidacijski upravitelj družbe Bread & Co. d.o.o. – v likvidaciji, na podlagi pooblastil iz 412. člena ZGD-1 objavlja obvestilo in poziv upnikom: 1. Skupščina družbe Bread & Co. d.o.o., Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana, je dne 15. 6. 2010 prejela sklep o prenehanju družbe in začetku postopka redne likvidacije. 2. Za likvidacijskega upravitelja je bila imenovana družba Fintim d.o.o., Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana, kot likvidacijsko podjetje, ki ga zastopa direktor Melita Butara. 3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. Srg 2010/23162 z dne 15. 6. 2010, v sodni register vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo Bread & Co. d.o.o – v likvidaciji. 4. Upniki družbe Bread & Co. d.o.o. – v likvidaciji, se pozivajo, da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve do družbe v likvidaciji in jih v dveh izvodih, s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na naslov sedeža družbe Bread & Co. d.o.o – v likvidaciji, Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana, p p 496, s pripisom: prijava terjatve. 5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike družbe Bread & Co. d.o.o. – v likvidaciji, poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.

AAA Zlata odličnost