Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

Ob-4670/10 , Stran 1955
Likvidacijski upravitelj družbe MANO PREVOZI, d.o.o. – v likvidaciji, Ulica Vita Kraigherja 10, 2000 Maribor na podlagi pooblastila iz 412. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) objavlja obvestilo in poziv upnikom: 1. Družbenik družbe MANO PREVOZI, d.o.o. – v likvidaciji je dne 3. 6. 2010 sprejel sklep o prenehanju družbe in začetku postopka likvidacije. 2. Za likvidacijskega upravitelja je bil imenovan Kristijan Anton Kontarščak – odvetnik, Partizanska cesta 32, 2000 Maribor. 3. Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg 1010/24120 z dne 9. 7. 2010 v sodni register vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo MANO PREVOZI, d.o.o. – v likvidaciji. 4. Upniki družbe MANO PREVOZI, d.o.o. – v likvidaciji se pozivajo, da v roku 30 dni od objave tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije prijavijo svoje terjatve do družbe MANO PREVOZI, d.o.o. – v likvidaciji tako, da prijave s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatve pošljejo na naslov MANO PREVOZI, d.o.o. – v likvidaciji, Ulica Vita Kraigherja 10, 2000 Maribor s pripisom »prijava terjatve«.

AAA Zlata odličnost