Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

Št. 334/10 Ob-4725/10 , Stran 1946
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa dr. Tomislav Klokočovnik, v skladu z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07; v nadaljevanju ZSPDPO), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10; v nadaljevanju: uredba), Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 2010 (Uradne objave Občine Izola, št. 26/2008, 22/2009 in 8/2010, v nadaljevanju Odlok), Posamičnim programom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za oddajo nepremičnin s parc. št. 1108, 1288, 1386/3, 1356/1 in 1373/3, vse k.o. Izola (župan, št. 3502-101/2010) in Javnim razpisom za oddajo prodajnih mest v najem za leto 2010 (Uradni list RS, št. 34/10) objavlja delno ustavitev postopka oddaje nepremičnin in sklenitve pravnega posla v skladu z IX. točko razpisne dokumentacije javnega zbiranja ponudb za oddajo nepremičnin Občine Izola, z dne 30. 4. 2010, (Uradni list RS, št. 34/10), in sicer za naslednje nepremičnine kot sledi: nepremičnina s parcelno številko 1386/3, k.o. Izola, del zemljišča s parcelno št. 1386/3, k.o. Izola, ki predstavlja javno površino, in sicer del sprehajalne poti ob morju, z namenom postavitve kioska za prodajo sladoleda – eno prodajno mesto.

AAA Zlata odličnost